Några bilder på dem som var där …

Bild 1: Torbjörn, Ann, Lakrani, Malin

 

Bild 2: Chatarina, Malin, Anna

 

Bild 3: Anna & Malin

 

Bild 4: Chatarina, Karin, Malin, Anna

 

Bild 5: Dan, Lakrani, Ann (och i bakgrunden Micke, Malin O Alexander)

 

Bild 6: Iza, Annika, Jacob

 

Bild 7: Annika Halapi.