TOLTORP SKYTTEGILLE

1905-2005

---- Copyright Home Page Toltorp SG 2002 © Dag N H Malmström 2005-09-06 ----

100-års JUBILEUMToltorp Skyttegille bildades den 15 januari 1905:

 • Det firade vi med öppet hus just lördagen den 15 januari 2005 i Nyhemsskolans skyttelokal. Se artikel i KK. Se några bilder: 21, 26, 27
 • Det firade vi med jubileumsfest den 28 maj kl 1900 på Villa Sandhem. (Se stolpar till jubileumstalet av Dag N H Malmström, se även några bilder från festen 14, 15, 16, 17, 18). Stäm in i Toltorpsvisan av Göte Axelsson.

 

Övriga aktiviteter som planeras för jubileumsåret är:

* JUBILEUMSUTSTÄLLNING PÅ ÄNGELN vecka 36-38

Lördagen den 10 september kl 1200 medverkar OS-skytten Marcus, f d Toltorpsskytt.

 

============================================

Toltorp Skyttegilles historia

Anm: Nedanstående uppgifter är avskrivna eller inskannade från tillgängliga dokument, kommentarer m m varför det förekommer en del upprepningar och motstridiga uppgifter. Hemsidorna förändras ständigt varför synpunkter mottages tacksamt./Dag N H Malmström/Läs mer om år 1905.

----------------------------------------------------------------------------

Toltorp SG bildades den 15 januari 1905. Initiativtagare var Ivar Andersson, Carl Lilja och Carl Forssander (se personalia om CF) samtliga då boende i Toltorp. Inom Östra Vingåkers skyttegille fanns Toltorps skjutlag. Toltorps filialförening bildades 1904-05-01.

 

Den egentliga starten av TSG kom genom ett gåvobrev. Läs mer.

 

Den 15 januari 1905 samlades ett 20-tal för skyttesaken intresserade personer. Ivar Andersson inledde med att betona att man just i trakten av Toltorp behövde samla sig i enighet omkring skyttesaken för att kunna uträtta något väsentligt för densamma. Carl Forssander redogjorde för hur de flesta av de närvarande tillhörde Östra Vingåkers skyttegille, men på grund av vissa omständigheter som långt avstånd och svår väg, andra att förtiga, helst ville taga avstånd från nämnda gille. Han framhöll därför önskvärdheten av att söka få till stånd ett eget gille i Toltorp. Efter diskussion beslöts enhälligt att bilda Toltorps skyttegille.

 

Första styrelsen hade följande sammansättning: Ordf Carl Forssander, vice ordf Ivar Andersson, skattmästare Karl Karlsson, sekr Uno Gustavsson, vice sekr Gustaf Rydberg, suppleanter Leonard Gustavsson och Bernhard Eriksson.

 

Första skjutbanan låg vid Starrnäs. Denna provisoriska bana övergavs redan 1905 då en skjutbana utmed Viskens strand och över en vik av sjön. Den nya banan var visserligen belägen nära Toltorps by men hade flera olägenheter som att den låg nära landsvägen, skyttarna hade oftast solen rakt i ögonen med ett skottfält delvis över vatten, de som fiskade stördes och äganderätten var osäker. Vid ett styrelselmöte 1905-04-25 beslöts om att hitta en plats för ny skjutbana. Det blev på den plats som Toltorps skjutbana än i idag ligger. Den invigdes tillsammans med en 10x7 m stor skyttepaviljong 1908-08-09. Bilden nedan är troligen från denna dag.

 

Kostnaden uppgick för detta bygge uppgick till 1040 kronor varav ca 680 kronor i statsbidrag. Kungl Majt ombud i Överstyrelsen för Södermanlands län mj Falkengren lånade gillet privat 400 kronor att betalas tillbaka på 4 år. Banan byggdes om 1947 och 1981.

 

Toltorps berömda skyttepaviljong togs som redan nämnts i bruk 1908 (fotot nedan är sannolikt från detta år).

 

 

En dansbana byggdes 1906 strax intill skjutbanan. Bilden nedan är tagen strax intill och ...

skickades som vykort 1906-12-08 enligt nedan

 

 

 

Midsommarafton 1907 lär de för härandet berömda festerna vid dansbanan inletts, men redan 1907-04-01 hade man fest i Toltorps skola Bilden nedan troligen från 1909.

 

Ovanstående bild har 1911-08-08 skickats som vykort (se nedan).

 

Denna bild är troligen från 1910 tagen vid skyttepaviljongen.

Det är 37 personer på kortet (12 sittande i främre ledet på marken, 10 sittande i mellersta ledet och 15 stående). Nr 3 Sten Schmidt, 6 Valentin Larsson, 14 Oskar Karlsson, 16 Ansgarius Schmidt, 17 Carl Forssander, 18 Artur Gustavsson, 19 Ingeborg Forssander f Schmidt, 20 Anna Schmidt, 22 Carl Larsson, 26 Erik Larsson, 32 Ture Forssander, 33 August Forssander, 35 Olle Forssander, 36 Nils Schmidt

 

Festkommittén från 1910

Nr 4 Ingeborg Forssande f Schmidt, 6 Ida Karlsson, 10 Ester Forssander f Karlsson, 11 Hulda Carlsson, 19 Carl Forssander, 20 Oskar Karlsson, 21 Artur Gustavsson, 31 Olle Forssander, 32 Uno Gustavsson

 

Tombola-damerna, troligen 1911

 

Toltorpsskyttar troligen 1914 eller däromkring

 

Bilden är från febr 1915. Stående från vänster: Valfrid Henriksson, Karl-Axel Karlsson, Ivar Andersson, Karl Karlsson. I mitten Karl Forsander och liggande/sittande: Gustav Rydberg och Leonard Larsson. Denna bild finns också på följande länk.

När är denna bild tagen och förutom CF vilka är med på kortet?

 

Vid 50-års jubileet 1955 samlades ett antal Toltorpskämpar ...

 

 

I boken ”Sammandrag öfver skjutningarna vid Tholtorps skyttegilles skjutbana 1909” finns följande skyttar noterade (siffran inom parentes är numret i förgående årets sammandrag):

 

N:o 1 (1)

Carl Axel Forsander, Tholtorp f 1881-02-10, frikallad.

Inskr: 1905, klass III 1908

Utm: S skm s 1904, g 1906; D fbM b 1906, s 1908

Antal skott 1909: 513

 

N:o 2 (2) (läs mer i utdrag ur boken)

Per Ivar Andersson, Tholtorp f 1887-01-07, vpl 250 23/07 Inf

Inskr: 1905, klass II 1905, III 1908

Utm: S skm s 1907

Antal skott 1909: 84

 

N:o 3 (40)

Ture Alex Forsander, Tholtorp f 1888-04-28, frikallad.

Inskr: 1905, klass I 1905, II 1906, III 1907

Utm: S skm b 1905, s 1906; D fbM b 1906

Antal skott 1909: 296

 

N:o 4 (44)

Ture August Forsander, Tholtorp f 1888-04-28, oexecerad.

Inskr: 1905, klass I 1905, II 1906, III 1907

Utm: S skm b 1905, s 1906, D fbM b 1906

Antal skott 1909: 213

 

N:o 5 (23)

Gustav Uno Gustavsson, Nordskogen f 1882-09-16, vpl 172 29/03 Träng

Inskr: 1905, klass I 1905, II 1906, III 1907

Utm: S skm b 1905, s 1906

Antal skott 1909: 98

 

N:o 6 (24)

Ivar Artur Gustavsson, Nordskogen f 1891-07-16, oexercerad.

Inskr: 1905, klass I 1906, II 1910

Utm: S skm b 1909

Antal skott 1909: 198

 

N:o 7 (22)

Klas Arvid Eriksson, Smedstorp f 1886-09-15, vpl 83 42/06 Inf

Inskr: 1905, klass II 1906

Antal skott 1909: 85

 

N:8 (13)

Ivan Harald Gabriel Andersson, Tholtorp f 1891-04-01 oexercerad.

Inskr: 1905, klass I 1905, II 1908

Antal skott 1909: 116

 

N:o 9 (8)

Carl August Larsson, Tyrsabo f 1885-04-26, 161 27/06 Träng

Inskr: 1905, klass I 1905

Antal skott 1909: 68

 

N:o 10 (18)

Erik Axel Larsson, Tyrsabo f 1888-02-19 oexerserad

Inskr: 1905, klass I 1906

Antal skott 1909: 98

 

N:o 11 (34)

David Leander Gustafsson, Bitstorp f 1894-02-11 oexerserad

Inskr: 1906, klass I 1909

Antal skott 1909: 98

 

N:o 12 (55)

Carl Arvid Andersson, Hult f 1897-08-21 oexerserad

Inskr: 1908, klass I 1909

Antal skott 1909: 113

 

N:o 13 (26)

Erik Alfred Karlsson, Stenbäcken f 1885-07-09, vpl 67 42/06 Inf

Inskr: 1906, klass II 1906

Antal skott 1909: 52

 

N:o 14 (5)

Carl Erik Ansgarius Schmidt, Timmermon f 1892-08-17, oexerserad

Inskr: 1906, klass I 1908

Antal skott 1909: 89

 

N:o 15

John Albin Carlsson, Forsland f 1895-01-17 oexerserad

Inskr: 1909

Antal skott 1909: 50

 

N:o 16

Karl Emil Eriksson, Starsnäs f 1893-03-17 oexerserad

Inskr: 1909, klass I 1909

Antal skott 1909: 114

 

N:o 17 (59)

Otto Valfrid Pettersson, Fribäcken f 1890-08-13

Inskr: 1908

Antal skott 1909: 54

 

N:o 18 (17)

Johan Valentin Karlsson, Bilstorp f 1883-11-04, vpl 47 42/04 Inf

Inskr: 1905, klass II 1905

Antal skott 1909: 119

 

N:o 19 (20)

Gustaf Alfred Fredriksson, Aspdalen f 1890-03-26 oexerserad

Inskr: 1907, klass I 1907, II (1910 inskrivet efteråt med annan stil)

Antal skott 1909: 166

 

N:o 20 (25)

August Sigfrid Carlsson, Brestugan f 1885-12-01, vpl 58 42/06 Inf

Inskr: 1908, klass II 1908

Antal skott 1909: 96

 

N:o 21 (57)

Karl Axel Hellberg Strångsjö f 1889-07-06 oexerserad

Inskr: 1908, klass I (1910 inskrivet efteråt med annan stil)

Antal skott 1909: 114

 

N:o 22

John Gunnar Roxström, Karlbo f 1881-05-19 vpl 154 27/02

Inskr: 1907

Antal skott 1909: 40

 

N:o 23 (58)

Carl Herman Elias Schmith, Karlbo f 1885-03-28 vpl 466 27/06 Kav 

Inskr: 1908

Antal skott 1909: 10

 

N:o 24 (28)

Carl Arvid Gustafsson, Torsberg f 1891-02-11 oexerserad

Inskr: 1905, klass I 1906

Antal skott 1909: 41

 

N:o 25

Albin Gustafsson, Nora f 1890-02-20 oexerserad

Inskr: 1909

Antal skott 1909: 60

 

N:o 26 (29)

Carl Arvid Carlsson, Bronäs f 1881-03-18

Inskr: 1908 passiv

Antal skott 1909: 0

 

N:o 27

Carl Leonard, Nora f 1886-06-03 vpl Inf

Inskr: 1909

Antal skott 1909: 50

 

N:o 28 (56)

Carl Valentin Eriksson, Sulnäs f 1893-10-19 oexerserad

Inskr: 1908

Antal skott 1909: 62

 

N:o 29

John Erik Fritjof Boström, Starrnäs f 1889-11-17 oexerserad

Inskr: 1909

Antal skott 1909: 115

 

N:o 30

Carl Albin Emanuel Gustafsson, Starrnäs f 1889-10-28 oexerserad

Inskr: 1909 klass I 1909

Antal skott 1909: 117

 

N:o 31 (4)

Gustaf Arvid Claesson, Trädgårdstorp f 1885-10-10 59 42/06 Inf

Inskr: 1907 klass II 1907

Antal skott 1909: 70

 

N:o 32 (52)

Wilhelm Andersson, Strångsjö f 1894-07-20 oexerserad

Inskr: 1907 klass I 1909

Antal skott 1909: 90

 

N:o 33 (41)

Axel Karlsson, Strångvikstugan f 1895-09-25 oexerserad

Inskr: 1907

Antal skott 1909: 50

 

N:o 34 (42)

Erik Karlsson, Markstugan f 1894-05-29 oexerserad

Inskr: 1907

Antal skott 1909: 20

 

N:o 35

Arvid Pettersson, Brenäs f 1890-04-16 oexerserad

Inskr: 1907 klass I 1909

Antal skott 1909: 70

 

N:o 36 (46)

Nils Johan Linder, Norrköping f 1894-02-16 oexerserad

Inskr: 1908 klass I 1909

Antal skott 1909: 94

 

N:o 37 (51)

Gusten Ragnar Linder, Norrköping f 1897-06-26 oexerserad

Inskr: 1908

Antal skott 1909: 60

 

N:o 38 (11)

Axel Hjalmar Roos, Tholtorp f 1896-06-11 oexerserad

Inskr: 1906

Antal skott 1909: 78

 

N:o 39

Gusten Sandberg, Hultet f 1888-04-16 oexerserad

Inskr: 1909

Antal skott 1909: 0

 

N:o 40

Anders P Andersson, Toltorp f 1857-07-10

Inskr: 1906 passiv 1909

Antal skott 1909: 0

 

N:o 41

John Ivar Vinéll, Norrköping f 1895-03-25 oexerserad

Inskr: 1909

Antal skott 1909: 63

 

N:o 42

Bertil Emanuel Vinéll, Norrköping f 1897-04-11 oexerserad

Inskr: 1909

Antal skott 1909: 61

 

N:o 43 (36)

Gustaf Konrad Rydberg, Västanfors f 1886-09-19 82 49/06 Träng

Inskr: 1905 klass, II 1906, III 1909

Utm: S skm b 1905, s 1908

Antal skott 1909: 76

 

N:o 44 (6)

Olof Axel  Forsander, Toltorp f 1894-03-03 oexerserad

Inskr: 1905 klass 1907

Antal skott 1909: 81

 

N:o 45 (3)

Knut Alfred Carlsson, Mörtsjön f 1885-01-12 62 49/06 Inf

Inskr: 1905 klass II 1906

Antal skott 1909: 82

 

N:o 46 (35)

Karl Axel Karlsson, Mörtsjön f 1894-02-18 oexerserad

Inskr: 1908

Antal skott 1909: 60

 

N:o 47 (19)

John Ivar Pettersson, Strångholmen f 1892-06-17 oexerserad

Inskr: 1907 klass I 1908

Antal skott 1909: 72

 

N:o 48

Rudolf Gustafsson, Bretorp f 1888-05-14 oexerserad

Inskr: 1907 klass I 1909

Antal skott 1909: 60

 

N:o 49 (50)

Hjalmar Pettersson, Brenäs f 1893-10-07 oexerserad

Inskr: 1906 klass I 1908

Antal skott 1909: 53

 

N:o 50 (49)

O Gottfrid Gustafsson, Skirsnäs f 1893-04-12 oexerserad

Inskr: 1906 klass I 1908

Antal skott 1909: 64

 

N:o 51 (-)

Ernst Kvarfordt, Brenäs f 1890-12-19 oexerserad

Inskr: 1909

Antal skott 1909: 54

 

N:o 52 (-)

Axel Georg Gustafsson, Brenäs f 1888-05-22 oexerserad

Inskr: 1909

Antal skott 1909: 50

 

N:o 53 (27)

Karl Albert Carlsson, Bostugan f 1881-01-15 66 42/02 Inf

Inskr: 1905 klass II 1905

Antal skott 1909: 74

 

N:o 54 (48)

Gunnar Andersson, Nora f 1990-11-02 oexerserad

Inskr: 1905 klass I 1905, II 1908

Antal skott 1909: 64

 

N:o 55 (33)

Frans Ture Eriksson, Brenäs f 1899-11-07 oexerserad

Inskr: 1906 klass I 1908

Antal skott 1909: 70

 

N:o 56

Lars Vinell, Norrköping f 1895-06-08

Inskr: 1909

Antal skott 1909: 60

 

N:o 57 (38)

Sara Andersson, Toltorp f 1881-10-20

Inskr: 1905 passiv

Antal skott 1909: 30

 

N:o 58

Maria Andersson, Björksta f 1883

Inskr: 1909 passiv

Antal skott 1909: 0

 

N:o 59 (47)

Signe Maria Forsander, Stockholm f 1885-03-01

Inskr: 1905 passiv

Antal skott 1909: 0

 

N:o 60

Sara Carlsson, Billtorp

Inskr: 1909 passiv

Antal skott 1909: 0

 

N:o 61

Anna Carlsson, Bronäs

Inskr: 1909 passiv

Antal skott 1909: 0

 

N:o 62 (10)

Erik Georg Eriksson, Nora f 1894-10-04 oexerserad

Inskr: 1907 klass I 1907

Antal skott 1909: 50

 

N:o 63 (32)

Maurits Axel Eriksson, f 1890-10-19 oexerserad

Inskr: 1906

Antal skott 1909: 52

 

N:o 64

Signe Natalia Linder, Norrköping

Inskr: 1909 passiv

Antal skott 1909: 64

 

N:o 65

Carl Alfr Aug Hammarvall, Stockholm f 1881-07-10 frikallad

Inskr: 1909

Antal skott 1909: 52

 

N:o 66

Knut Harald Ruthberg, Stockholm f 1881-09-17 125 233/04 Fl

Inskr: 1909 klass II 1909

Antal skott 1909: 50

 

N:o 67 (45)

Per Hugo Forsander, Stockholm f 1883-01-15 442 45/02 Inf

Inskr: 1907 klass II 1907

Antal skott 1909: 145

 

N:o 68

Oskar Albin Gustafsson, Stockholm f 1878-06-29 frikallad

Inskr:1909

Antal skott 1909: 40

 

N:o 69 (36)

Gustaf Leander Gustafsson, Starrnäs f 1887-10-19 27/08 Inf

Inskr: 1907

Antal skott 1909: 50

 

N:o 70 (31)

Carl August Lilja, Starrnäs f 1876-06-04 123 54/95 Inf

Inskr: 1906 klass II 1906, III 1907

Utm: S skm s 1906, statspris inom förening 1907, 1908

Antal skott 1909: 10

 

N:o 71

Nils Gustaf Arvid Shmidt, Timmermon f 1898-07-15 oexerserad

Inskr: 1909

Antal skott 1909: 50

 

N:o 72

Erik Gustafsson, Karlbo f 1894-06-08 oexerserad

Inskr: 1909

Antal skott 1909: 50

 

N:o 73

Frans Algot Carlsson, Stenbäcken f 1892-04-20 oexerserad

Inskr: 1909

Antal skott 1909: 50

 

N:o 74 (43)

Carl Gustaf Teodor Storm, Nora f 1883-06-11 frikallad

Inskr: 1905 klass II 1905, III 1906

Utm: S skm s 1905, D fbM b 1906

Antal skott 1909: 52

 

N:o 75

Arvid Ekstrand, Nora f 1893-12-05 oexerserad

Inskr:1909 klass I 1909

Antal skott 1909: 73

 

N:o 76 (54)

Teodor Classon, Djupviken f 1896-09-02

Inskr: 1908

Antal skott 1909: 60

 

N:o 77

Alma Alfrida Carlsson, Bronäs f 1883-07-01

Inskr: 1909 passiv

Antal skott 1909: 0

 

N:o 78

Hjalmar Gustafsson, Torrberg f 1897-01-17

Inskr: 1909

Antal skott 1909: 50

 

N:o 79

Otto Werner Johansson, Smedstorp f 1895-03-21

Inskr: 1906

Antal skott 1909: 50

 

N:o 80

Carl Bergkvist, Starrnäs f 1893-05-19 oexerserad

Inskr: 1909

Antal skott 1909: 50

 

I boken finns 80 medlemmar redovisade där 72 skyttar har avlossat 5877 skott under 1909. Klanen Forssander har tillsammans avlossat 1248 skott och där Carl ensam avlossat 513 skott, allt enligt boka.

 

Boken är renskriven av Chatarina Axelsson 2005-09-04.

 

 

Reglerna för flyttning till högre klass var 1909 enligt följande:

 

 1. Från rekrytklass till första klass krävdes ”att i tre på hvarandra följande serier ha uppnått minst 99 poäng på 100 m”.

 

 1. Från första klass till andra klass krävdes ”att i fem på hvarandra följande serier ha uppnått minst 165 poäng på 200 m”.

 

 1. Från andra klass till tredje klass krävdes ”att i fem på hvarandra följande serier ha uppnått minst 165 poäng på 300 m”.

 

Fordringarna för erhållande af skyttemärken var 1909 enligt följande:

 

 • Af brons ”Att under året, således ej efter hvarandra i följd, hafva uppnått 33 poäng i fem serier på 200 m”.

 

 • Af silver ”Att under året, men ej i följd, hafva uppnått 37 poäng i fem serier på 300 m”.

 

 • Af guld ”Att under året i sex serier på 300 m, af hvilka minst 3 hastiga precisionsserier, hafva uppnått 46 poäng”.

 

Från 1910 använde man nedanstående emblem i svartvitt på brevhuvudet m m. Det ersattes 1913 med ett i färg och med tillägget ”För hem och fosterland”. Det äldsta bevarade brevet med detta brevhuvudet är från 1913-10-17.

 

 

I ett utdrag från 1912-års verksamhet finns följande att berätta:

Antalet medlemmar var 97 stycken vid årets slut, varav:

 • 47 under värnpliktsåldern
 • 33 i första och andra uppbådet, 21-32 år
 •  3 i landstormen, 33-40 år
 • 14 frikallade och öfveråriga

Fördelning på skjutklass:

 • 35 rekrytklassen
 • 21 första klass
 • 24 andra klass
 • 17 tredje klass

Antal medlemmar som deltagit i skjutningar 95

Antalet anslagsberättigade medlemmar 75

Antalet passiva medlemmar 17

Under året nyinskrivna medlemmar 18

Antalet avlossade skott år 1912:

 • Avst 100 m 2230
 • Avst 200 m 1801
 • Avst 300 m 4164
 • Längre afst 132
 • Vid fältskj 1909 Summa 10236 avlossade skott

Antal skyttemärken (1 s och 4 b):

 • Silver skytt no 14 Hugo Forssander
 • Brons skytt no 28 Thure Eriksson
 • Brons skytt no 37 David Larsson
 • Brons skytt no 45 Erik Larsson
 • Brons skytt no 57 Ivar Pettersson

 

Ur boken ”Svenska Skyttar” med uppgifter avseende 1939 kan man läsa om följande skyttar från TSG:

... sidan 81

 

... sidan 82

 

... sidan 96

 

... sidan 105

 

... sidan 211

FORSSANDER, August, Hemmansägare

Toltorp, Strångsjö

Född den 28 april 1888 i Skedevi, Östergötland. Föräldrar: Fabrikör Axel Forssander o. h. h. Anna Forssander. Gift sedan 1914 med Ester Karlsson. Medlem i gillet sedan 1906, tidigare i Forsa bruks skytteförening. Tillhör skjutklass 4 B. Innehar: Skyttem g, Södermanlands sfb SM.

 

... sidan 211

FORSSANDER, Helge A

Toltorp, Strångsjö

Född den 21 1922 i Toltorp. Föräldrar: August Forssander o. h. h. Ester Forssander. Medlem i gillet sedan 1936. Tillhör skjutklass 1.

 

... sidan 212

FORSSANDER, Ingeborg, Fru

Toltorp.

Född den 25 juli 1894 i Timmernor, Ö. Vingåker. Föräldrar: Erik Schmidt o. h. h. Elin Schmidt. Gift sedan 1914 med Ture Alex Forssander. Medlem i gillet sedan 1912. Tillhör skjutklass 1.

 

... sidan 212

FORSSANDER, Olof Axel, Köpman

Stranden, Stjärnhov.

Född den 23 mars 1894 i Skedevi, Östergötland. Föräldrar: Fabrikör Axel Forssander o. h. h. Anna Forssander. Gift sedan den 15 september 1934 med Alida Dahlgren. Medlem i gillet sedan 1905. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

 

... sidan 212

FORSSANDER, Tore, Köpman

Toltorp.

Född den 29 maj 1915 i Ängtorp, Ö. Vingåker. Föräldrar: Ture A. Forssander o. h. h. Ingeborg Forssander. Medlem i gillet sedan 1927, vice ordförande sedan 1936. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

 

... sidan 212

­FORSSSANDER, Tore Alex, Hemmansägare

Toltorp, Strångsjö.

Född den 28 april 1888 i Skedevi, Östergötland. Föräldrar: Axel P. Forssander o. h. h. Anna Forssander. Gift sedan 1914 med Anna Schmidt. Medlem i gillet sedan 1905, tidigare i Forsa bruks skytteförening. Tillhör skjutklass 4 B. Innehar: Skyttem g, Södermanlands sfb SM.

 

... sidan 228

LARSSON, Valentin, Lantbrukare

Billstorp, Strångsjö.

Född den 4 november i Billstorp. Föräldrar: Karl J. Larsson o. h. h. Emma K. Larsson. Gift 1912 med Selma Bergström. Medlam i gillet sedan 1905 samt kassör i tio år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s. Södermanland sfb SM.

 

... sidan 237

RUSTAD, Bjarne, Rävgårdsföreståndare

Tisnarbo.

Född den 28 januari 1902 i Norge. Föräldrar: A. Rustad o. h. h. Helena Rustad. Gift 1936 med Elsa L. Mossberg. Medlem i gillet sedan 1934 samt dess kassör 1936. Tillhör skjutklass 4 A. Innehar: L Artm br, Riks SM samt Södermanlands sfb GM.

 

Ordförandelängd för TSG:

 

1905 Carl Forssander             KM 05-01-15 § 4

1915 Artur Gustavsson            ÅM 15-03-21 § 4

1916 Carl Forssander             ÅM 16-04-09 § 3

1919 Hjalmar Eriksson            ÅM 19-04-27 § 4

 

1920 uppsköts val av styrelse till ett senare möte enl ÅM 20-04-18 och därefter har jag inte tillgång till protokoll förrän 1923 då Carl Forssander omväljs till ordf.

 

1923 Carl Forssander  ÅM 1923-08-12 § 6

1965 Bror Karlsson    ÅM 65-04-11 § 11

1973 Gustav Nilsson   ÅM 73-04-17 § 5

1974 Ola Forssander   ÅM 74-04-09 § 7

1981 Bengt Heurlin    ÅM 82-04-24 § 12

...

För åren från 1985 till och med 2001 har jag inte tillgång till några protokoll.

...

2002 Peter Fredriksson           ÅM 02-03-06 § 12

 

 

Stolpar till jubileums talet den 28 maj 2005 av Dag N H Malmström

 

1504            Första kända bösskjutning i Europa genomfördes i Zurich den 2 september 1504.

 

1813   Genom, bataljonspredikanten vid Livregementsbrigadens grenadjärkår, Lars Erik Götlins anteckningar kan vi följa den första dokumenterade svenska skyttetävlingen om än i hamnstaden Wolgast i Svenska Pommern. Den ägde rum under fyra dagar den 11-14 juli 1813. Skjutningen genomfördes i första med stora tunga studsare på 180 stegs avstånd. Skottavlan var rund med omväxlande vita och svarta ringar med en liten vit trissa i mitten. Vid skjutningen fördes protokoll och den som med tre skott träffade trissan eller närmast den utropades till skyttekung för det kommande året.

 

1829   Det nybildade Skogsinstitutet anlade ett skjutvärn/bana för att träna skytte.

 

1830   Svenska Jägarförbundet bildas för att samla de olika skyttesällskapen ute i landet i en central organisation. Det misslyckades och åren 1834-1850 kan ur detta perspektiv betraktas som förlorade år.

 

1834   Kristiansstads skyttesällskap inför den första skyttemedaljen i landet.

 

1859   SJF ändrar stadgarna på så sätt att de säger upp bekantskapen med de som ägnar sig målskjutning till gagn för fosterlandets försvar. Kanske för att Viktor Rydberg under flera år hade argumenterat för en frivillig svenskt skytterörelse till gagn för fosterlandets försvar och vars tankar vid denna tidpunkt kom att genomsyra denna rörelse.

 

1860             Första skarpskytteföreningen bildades i Göteborg. Förutom målskjutning hade de även vapenövningar på programmet.

 

1861      Kungl Majt kungörelse om frivilliga skarpskytteföreningar. Den första demokratiska rörelsen.

 

1862      Skarpskytteriksdagen i Örebro, oktober.

 

1883   Reglemente för tävlingsskytte om statens pris.

 

1886   Stockholms skarpskytteförening tog initiativ till den första rikstävlingen. Den genomfördes den 25-30 aug med prisutdelning 2 september.

 

1892   Centralstyrelsen bildas och ombildas 1903 till Skytteförbundens överstyrelse

 

1893   Statens skyttemärke typ äldre införs och typ ny 1907.

 

1899   Riksmedaljen i silver införs.

 

1916   Frivilliga skytteväsendets org m m.

 

1936   Ny försvarsordning (beslut) innebär att friv skytte blir en etablerad del av de frivilliga föorg.


Toltorps skyttegilles historia

 

1893   Södermanlands läns skytteförbund bildas.

 

Inom Östra Vingåkers skyttegille fanns Forssa Bruks skytteförening och härinom fanns Toltorps skjutlag bildades 1904 men som troligen fanns redan 1901 informellt. Toltorps filiaförening bildades 1904-05-01.

 

????   Östra Vingåkers skyttegille

 

1901             Forssa bruks skytteförening bildas

 

1904             Tholtorps filialförening bildas (1 maj), dessförinnan hade Tholtorps skjutlag bildats samma år.

 

Initiativtagare var ”bazarens” anordnare (Ivar Andersson, Carl Forssander, Carl Carlsson och Uno Gustavsson samtliga då boende i Toltorp. Se Gåvobrev, kassabok och inventarieförteckning.

 

1905             Tholtorps skyttegille bildas (15 jan)

 

Den 15 januari 1905 samlades ett 20-tal för skyttesaken intresserade personer. Ivar Andersson inledde med att betona att man just i trakten av Toltorp behövde samla sig i enighet omkring skyttesaken för att kunna uträtta något väsentligt för densamma. Carl Forssander redogjorde för hur de flesta av de närvarande tillhörde Östra Vingåkers skyttegille, men på grund av vissa omständigheter som långt avstånd och svår väg, andra att förtiga, helst ville taga avstånd från nämnda gille. Han framhöll därför önskvärdheten av att söka få till stånd ett eget gille i Toltorp. Efter diskussion beslöts enhälligt att bilda Toltorps skyttegille.

 

Första styrelsen hade följande sammansättning: Ordf Carl Forssander, vice ordf Ivar Andersson, skattmästare Karl Karlsson, sekr Uno Gustavsson, vice sekr Gustaf Rydberg, suppleanter Leonard Gustavsson och Bernhard Eriksson.

 

Antalet medlemmar var vid halvårsskiftet 1905 är 34 aktiva och 1 passiv. Inträdesavgiften var 50 öre årsavgiften för aktiva 1 kr och för passiva 2 kronor.

 

Medlemmarna var i första hand skytteentusiaster med ett starkt fosterländskt inslag. De arbetade frenetiskt med att bygga skjutbanan, dansbanan och paviljongen. De ordnade allahanda fester.

 

De hade tillgång till 2 st Mausergevär m/96 kal 6,5 mm och minst 2 st Remingtongevär m/1867-89 kal 8 mm.

 

Första skjutbanan låg vid Starrnäs. Denna provisoriska bana övergavs redan 1905 då en skjutbana utmed Viskens strand och över en vik av sjön. Den nya banan var visserligen belägen nära Toltorps by men hade flera olägenheter som att den låg nära landsvägen, skyttarna hade oftast solen rakt i ögonen med ett skottfält delvis över vatten, de som fiskade stördes och äganderätten var osäker.

 

En dansbana (utan tak) byggdes och invigdes 1905-06-01 strax intill vägkorset.

 

Vid ett styrelselmöte 1905-04-25 beslöts om att hitta en plats för ny skjutbana. Det blev på den plats som Toltorps skjutbana än i idag ligger. Den invigdes tillsammans med en 10x7 m stor skyttepaviljong 1908-08-09. Kostnaden uppgick för detta bygge uppgick till 1040 kronor varav ca 680 kronor i statsbidrag. Kungl Majt ombud i Överstyrelsen för Södermanlands län mj Falkengren lånade gillet privat 400 kronor att betalas tillbaka på 4 år. Banan byggdes om 1947 och 1981.

 

1908             Första gången årsmötet hålls i paviljongen var den 23 febr.

 

Paviljong och målskjutningsutrustning brandförsäkras till 700 kr resp 450 kr.

 

1909             80 medlemmar varav 9 passiva och 61 anslagsberättigade. 5839 skott avlossade.

 

1910             Reparation av vallarna och paviljongen. Telefon vid skjutbanan diskuterades.

 

90 medlemmar varav 18 passiva och 72 anslagsberättigade. 10369 skott avlossade varav ca 5000 vid fältskjutning.

 

1911             Skärpta åtgärder angående förtäring av sprit i paviljongen. Förbud infördes.

 

Införande av TSG precisionsskyttemedalj med texten ”För hem och härd” Klass och år skall framgå.

 

1912             Inträdesavgiften till festerna bestäms till för utomstående herrar 50 öre och damer 25 öre. För skyttar herrar 25 öre och för damer som äro medlemmar i gillet fritt inträde.

 

1913             Införande av TSG fältskyttemedalj med texten ”För hem och härd” och år skall framgå. Ej klassvis utdelning.

 

1935    Hyr man Forssa dansbana.

 

1963             Luftgevär införes på programmet men redan tidigare fanns kpist.

 

1965    Årsmötet för första gången sedan 1908 ej i paviljongen utan i f d affärslokalen i Toltorp.

 

Ordförandelängd för TSG:

 

1905 Carl Forssander             KM 05-01-15 § 4

1915 Artur Gustavsson            ÅM 15-03-21 § 4

1916 Carl Forssander             ÅM 16-04-09 § 3

1919 Hjalmar Eriksson            ÅM 19-04-27 § 4

 

1920 uppsköts val av styrelse till ett senare möte enl ÅM 20-04-18 och därefter har jag inte tillgång till protokoll förrän 1923 då Carl Forssander omväljs till ordf.

 

1923 Carl Forssander  ÅM 1923-08-12 § 6

1965 Bror Karlsson    ÅM 65-04-11 § 11

1973 Gustav Nilsson   ÅM 73-04-17 § 5

1974 Ola Forssander   ÅM 74-04-09 § 7

1981 Bengt Heurlin    ÅM 82-04-24 § 12

...

För åren från 1985 till och med 2001 har jag inte tillgång till några protokoll.

...

2002 Peter Fredriksson           ÅM 02-03-06 § 12

 

CF var född 1881 och var ordf i 58 år från 1905 till 1965, förutom 1915 och 1919 då Artur Gustavsson resp Hjalmar Eriksson var ordf. Han var 84 år då han avgick och han avled 1968.

 

Medlem i Östra Vingåkers skyttegille 1901-10-06 och Forssa bruks skytteförening 1901-10-12 samt i Toltorps skjutlag sedan 1904 och i Toltorps filialskytteförening 1904-05-01.

 

En av initiativtagarna till att bilda Toltorps SG.

 

En av hans främsta tidiga skytteframgångar var när han blir trea i D sfb fältskyttetävling 1905 och erhåller 25 kronor i pris.

 

I boken ”Sammandrag öfver skjutningarna vid Tholtorps skyttegilles skjutbana 1909” finns följande skyttar noterade:

 

N:o 1 (1)

Carl Axel Forsander, Tholtorp f 1881-02-10, frikallad.

Inskr: 1905, klass I 1901, II 1903, III 1906

Utm: S skm s 1904, g 1906; D sfbM b 1906, s 1908

 

 

       Avslutning:

 

Den tekniska utvecklingen har medfört att det idag finns kikarsikten, ljuspunktsikten m fl olika riktmedel men det finns knappast inga tävlingar med dessa riktmedel. Synen förändras och då är ett kikarsikte ypperligt hjälpmedel.

 

Att ha ett par inofficiella tävlingar per år med start i höst kan locka nya och gamla skyttar tillbaka till skjutbanan.

 

Att t ex ha en helt öppen tävling stående på 200 m i motionsklass, där man tävlar med vilka riktmedel man själv önskar t ex diopter, ljuspunktsikte eller kikarsikte och även tillåta olika kulgevär som studsare, kombigevär o s v kan vara en väg att locka andra än enbart gedigna tävlingsskyttar till skjutbanan.

 

Till slut önskar jag Toltorps skyttegille lycka till i 100 år till.

 

           /Dag N H Malmström