---- Copyright Home Page ToltorpSG 2002 © Dag N H Malmström 2005-01-01 ----

TOLTORP SKYTTEGILLE

Korthållsskytte


Korthållsskytte bedrivs i allmänhet utomhus. Det finns två former.

Vanligast är Banskytte. Avståndet till den tioringade tavlan är 50 meter. Som nybörjare skjuter Du liggande. Efterhand som Du blir skickligare prövar Du på knästående och stående.

Den andra formen är fältskytte. Där går Du en slinga i terrängen. Längs slingan finns ett antal stationer där Du skall skjuta på mål på okänt avstånd. Korthållsfältskytte är svårare än banskytte, då Du måste bedöma avståndet till målet och vindens påverkan på skottet.

Som nybörjare är Du välkommen, vi har utbildade instruktörer på våra träningstider.

Korthåll har tidigare i dagligt tal kallats salongsgevär.

Se på bilderna här nedan exempel på liggande korthålls-banskytte.