TOLTORP SKYTTEGILLE

1905-2005

---- Copyright Home Page Toltorp SG 2002 © Dag N H Malmström 2007-10-13 ----

Toltorpstipset


Stöd Toltorps skyttegille genom att tippa en enkelrad stryktips för 100 kr.
Följ här tipset vecka för vecka

Om du vill se tidigare vinnare och rader klickar du här:, vt-06, ht-06, ht-07, vt-08

 

Pengarna fördelas enligt följande regler:

 

Varje vecka erhåller den som har flest rätt respektive vecka 50 kronor i vinst. Vid lika antal rätt delas dessa 50 kronor lika.

 

I halvtid, efter 5 veckor, erhåller den tippare som sammanlagt har flest antal rätt 200 kronor. Om flera deltagare har lika antal rätt går vinsten till den som har haft flest antal rätt i omgång. 5, 4, 3 o s v.

 

Vid 10 –veckors periodens slut räknas det totala antalet rätt för varje tippare. Om några tippare kommer på samma antal rätt efter 10 veckor kommer särskiljning att göras med flest rätt i omgång 10, 9, 8, 7 o s v tills tipparna går att skiljas åt. Om resultatet fortfarande är lika delas pengarna lika. De 15 bästa tipparna får pris samt ett jumbopris till sämsta tippare enligt följande:

  • 300 kr till ettan
  • 200 kr till tvåan
  • 200 kr till trean
  • 100 kr till var och en av de följande bästa tipparna (plats 4-15)
  • 100 kr i jumbopris

Antal tippade rader är höstomgången 2008 56 st á 100 kronor

 

Alltså               5 600 kr

Inlämning kostar       581 kr

Vinstplan sammanlagt 2 700 kr(500+200+300+200+200+1200+100)

----------------------------

Bidrag till Toltorp  2 319 kr

 

Alla vinster utbetalas först efter 10-veckors periodens slut.

  

Vinst från Svenska spel fördelas enligt följande:

 

·        Vinst under 100 kr tillfaller TSG

·        Vinst mellan 100 kr och 50 000 kr - 80% till tipparen av raden - 20% till TSG

·        Vinst över 50 000 kr – 60% till tipparen av raden - 20% till TSG - 20% till övriga tippare.

 

 

 

Lämna 100:- & namn & tfnnr till postgiro 793526-5 samt sänd tipsrad via mejl till kassören (se Styrelsen).

Med vänliga hälsningar

    Torbjörn

  Ansvarig Toltorpstipset

 

 

 

 


----- Copyright Home Page ToltorpSG 2002© Dag N H Malmström 2006-03-19 ----