Styrelser

Toltorp Skyttegille och Toltorps ungdomsskyttegille

 


 Toltorp Skyttegille
Styrelsemöten prel …

Bef/mejl

Namn

Adress

Postnr/Ort

Telefon

Klubb-
adress

Toltorps
Skyttegille

c/o Annika Karlsson Marmorvägen 1

641 95 Katrineholm

0150-24088
0735-467051
fax 0150-24088

Ordf

Thomas
Andersson

Mörkhulta, Forsabro

641 91 Katrineholm

0150-20131
 

V.ordf

Peter
Fredriksson

Rökstorpsvägen 7

641 35
Katrineholm

0150-33769
0709-280068

Sekreterare

Annika
Karlsson

Marmorvägen 1

641 95 Katrineholm

0150-24088
0735-467051
fax 0150-24088

Kassör

Torbjörn Hellgren

Marmorvägen 1

641 95 Katrineholm

0150-24088
0735-427625
 

Led

Gunnar
Svedberg

Bjurtorpsgatan 3

641 50 Katrineholm

0150-18664
 

Led

Pia Dahlqvist

 

 

 

Supp

Sara Fredriksson

 

 

 

Supp

Tomas
Svedberg

Bjurtorpsgatan 3

641 50 Katrineholm

0150-18664

Valberedning

Tomas
Svedberg

Bjurtorpsgatan 3

641 50 Katrineholm

0150-18664

Revisor

Mats

Anundsson

 

 

 

Revisor

Folke Fransson

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toltorps ungdomsskyttegille

Bef

Namn

Adress

Postnr/Ort

Telefon

Ordf

Sara Fredriksson

Rökstorpsvägen 7

641 35 Katrineholm

0150-33769
0709-280068

V.Ordf

Thomas
Andersson

Mörkhulta, Forsabro

641 91 Katrineholm

0150-20131

Sekreterare

Annika
Karlsson

Marmorvägen 1

641 95 Katrineholm

0150-24088
0704-923685
fax 0150-24088

Kassör

Peter
Fredriksson

Rökstorpsvägen 7

641 35 Katrineholm

0150-33769
0709-280068

 

 

 

 

 

Led

Tomas
Svedberg

Bjurtorpsgatan 3

641 50 Katrineholm

0150-18664

Supp

Gunnar
Svedberg

Bjurtorpsgatan 3

641 50 Katrineholm

0150-18664

Supp

Torbjörn Hellgren

 

 

 

Valberedning

Vakant

 

 

 

Revisor

Mats

Anundsson

 

 

 

Årsmöte m m 2007 TSG och UTSG

 

Verksamhetsberättelse Toltorps Ungdomsskyttegille 2003
Verksamhetsberättelse i Word
Verksamhetsberättelse i Acrobat

Till sidans början.